Endringer i ledelsen hos Blackbird Energy Inc.

CALGARY I CANADA–(Marketwired – Aug 2, 2017) –
Blackbird Energy Inc. (TSX VENTURE: BBI) (“Blackbird” eller “Selskapet”) kunngjør at Ron Schmitz, som sitter i Blackbirds styre, er blitt utnevnt til Chief Financial Officer etter at Jeff Swainson trekker seg som Chief Financial Officer og Corporate Secretary.

Som nåværende direktør og medlem av revisjonsutvalget, og finansdirektør i selskapet fram til februar 2015, har Schmitz detaljert kunnskap om Blackbirds eiendeler, drift og forretninger. Han er derfor godt rustet til å gå rett inn i ledergruppen igjen uten å forstyrre selskapets daglige drift eller strategiske retning. Schmitz vil fortsettes som selskapet Chief Financial Officer på interimbasis i påvente av at Blackbirds styre foretar en permanent ansettelse.

Som Chief Financial Officer på interimbasis vil Schmitz gå inn i en ledergruppe bestående av Garth Braun – President og Chief Executive Officer, Craig Wiebe – Vice President, Exploration, Don Noakes – Vice President, Operations, Ralph Allen -Vice President, Geoscience, Joshua Wylie – Vice President, Land og Dave Mills – Facility Manager.

Om Blackbird

Blackbird Energy Inc. er et innovativt lete- og utviklingsfirma i gass og oljebransjen, med fokus på det kondensat- og væskerike området Montney-fairway i Elmworth, nær Grande Prairie i Alberta.

TSX VENTURE EXCHANGE HAR VERKEN GODKJENT ELLER AVVIST INNHOLDET I DENNE NYHETSMELDINGEN. Verken TSX Venture Exchange eller tilhørende reguleringstjenesteyter (slik dette begrepet er definert i retningslinjene til TSX Venture Exchange) har ansvar for omfanget eller nøyaktigheten i denne nyhetsmeldingen.

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.