Blackbird Energy Inc. oppdaterer om boring, gjenoppretting og infrastrukturutvikling

CALGARY I CANADA–(Marketwired – Jul 27, 2017) –
Blackbird Energy Inc. (“Blackbird” eller “selskapet”) (TSX VENTURE: BBI) kan med glede gi en oppdatering om avgrensnings- og utviklingsprogrammet 2017 og utvidelse av Eastern Pipestone/Elmworth Gathering System (“Eastern Gathering System”). Blackbird er også glade for å kunngjøre en økning i Montney-rettigheter til Pipestone/Elmworth-korridoren til 125 bruttoseksjoner (108,9 nettoseksjoner).

Høydepunkter

— Avgrensnings- og utviklingsprogram 2017: Blackbird har fokusert på
å fremme utviklingen av det sørlige Wapiti-kjerneområde, forbedre
produksjonskapasiteten, og fortsette avgrensning av omfattende
ressurser ved Montney. I neste kvartal omfatter det budsjetterte programmet
boring, fullføring og gjenoppretting av totalt seks utviklingsbrønner
og boring og fullføring av fire (1,75 netto)
avgrensningsbrønner.

— Gjenopprettingsprogram: Blackbird har fullført den første gjenopprettingen
av tre brønner. De resterende to brønnene har planlagt ferdigstillelse i
august og september. Den første produksjonstesten er
planlagt rett etterpå.

— Utvidelse av samlesystemet: Blackbird har startet å følge opp det
østre samlesystemet, som skal knytte til produksjonen fra brønn 2-20-70-
6W6 (overflate 11-9) og gi service til fremtidige utviklingsbrønner på
Blackbirds østre landområder, sør for Wapiti. Byggingen er forventet
å starte etter godkjenning av myndighetene, og har et estimert budsjett på 4,4
millioner amerikanske dollar. Eastern Gathering System forventes å være i drift
i første halvår av 2018.

Avgrensnings- og utviklingsprogram

Brønner i drift

Det er med glede vi leverer status og tidslinje for boring og ferdigstillelse av tre utviklingsbrønner og en avgrensningsbrønn på vår nordlige landblokk for multi-intervaller.

02/6-26-70-7W6 Utviklingsbrønn i Upper Montney

Som tidligere annonsert, startet boring i brønn 02/6-26-70-7 Upper Montney den 10. juni 2017, fra overflatestedet 14-14-70-7W6. Det ble boret til en dybde på 4808 meter, inkluder en sideveis seksjon på omtrentlig 2100 meter. Brønnen ble boret i for ca 2,6 millioner amerikanske dollar. Ferdigstillelse er planlagt 12. august 2017 ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 52 trinn. Blackbird planlegger å knytte inn og flyt-teste brønnen mot eksisterende infrastruktur. Første produksjon forventes innen slutten av august 2017.

Utviklingsbrønn 2-28-70-7W6 Middle Montney

Brønnen 2-28-70-7 Middle Montney var godt i gang den 11. juli 2017 fra overflateplasseingen 11-15-70-7 W6. For tiden bores brønnen i sideseksjonen og den planlagte målte dybden er 5004 meter, inkludert en sideveis seksjon på ca. 2050 meter. Ferdigstillelse er planlagt 26. august 2017 ved bruk av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningssprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 52 trinn. Etter ferdigstillelse vil brønnen bli bundet inn og flyttestet til eksisterende infrastruktur, med første produksjon forventet i september 2017.

Brønn 02/6-26-70-7W6 Upper Montney Development Well

Brønn 1-20-70-7 Upper Montney forventes å være boreklar den første uken i august fra overflatestedet 10-8-70-7W6. Brønnen har en planlagt målt dybde på 4600 meter, inkludert en ca. 2000 meter sideveis seksjon. Ferdigstillelse er planlagt til første uke i oktober ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 51 trinn. Blackbird planlegger å knytte inn og flyt-teste brønnen mot eksisterende infrastruktur. Første produksjon forventes innen slutten av oktober 2017.

Avgrensningsbrønn 7-27-71-7W6 Upper Montney

Avgrensningsbrønn 7-27-71-7 Upper Montney forventes å være boreklar i slutten av august fra overflatested 7-33-71-7W6. Brønnen har en planlagt målt dybde på 4500 meter, inkludert en ca. 2000 meter sideveis seksjon. Ferdigstillelse er planlagt til slutten oktober ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 51 trinn. Denne brønnen retter seg mot Upper Montney i Pipestone/Elmworth, og vil teste og avgrense vinduet for “Volatile Oil” på den nordlige delen av Blackbirds landområder. Denne brønnen befinner seg omtrent 10 km nord for Blackbirds eksisterende brønner og er viktig både for den fortsatte avgrensningen av vinduet for “Volatile Oil” samt å fortsette en betydelig del av Blackbirds nordlige multi-intervalls landblokk. Brønnen vil bli flyttestet etter ferdigstillelse for å evaluere produktiv evne og reservoarkvalitet.

Ikke-opererte avgrensningsbrønner

Blackbird har deltatt i boring og ferdigstillelse av tre (.75 netto) ikke-opererte avgrensningsbrønner.

Brønn 14- 30-70-7W6 Upper Montney

Brønn 14- 30-70-7 Upper Montney som Blackbird har en 17,9 % eierinteresse i, ligger nord for Wapiti og har blitt boret, fullført og innledende produksjon er testet. Denne brønnen avgrenser vinduet for “Volatile Oil” på den vestlige kanten av Blackbirds landområder, og beholder også en del av Blackbirds land som var nære utløp. Brønnen ble boret til en total målt dybde på 5350 meter og en sidelengde på 2861 meter.

Brønnene 13-04-70-6W6 og 3-17-70-5W6 Middle Montney

Brønnene 13-04-70-6 og 3-17-70-5 Middle Montney, der Blackbird har henholdsvis 37,5 % og 20 % eierinteresse, ligger sør for Wapiti og har begge blitt boret og fullført. Begge brønnene vil videre avgrense vinduet for “Volatile Oil” og vil også gjør det mulig å beholde Blackbirds sørøstlige land. Brønn 13-04-70-6 ble boret til målt dybde på 5 615 meter og en sideveis lengde på 3 056 meter. Brønn 3-17-70-5 ble boret til en målt dybde på 5320 meter og en sideveis lengde på 2876 meter.

Gjenopprettelser

Utviklingsbrønn 02/2-20-70-7W6 Upper Montney

Brønn 02/2-20-70-7 Upper Montney ble omboret til en tilfredsstillende grad i midten av juni ved hjelp av “plug and perf” og diverteringsagenter. Fullførelsen besto av 33 intervaller på 30 meters mellomrom, og ca 1 650 tonn sand ble ført vekk. Rørene ble installert den 16. juli 2017 og brønnen er bundet inn og er i opprydningsfasen, med en anslått dato for IP30 tidlig i september.

Utviklingsbrønn 15-21-70-7W6 Upper Montney

Brønn 15-21-70-7 Upper Montney skal ombores i slutten av august i forbindelse med brønnen 2-28-70-7 Middle Montney. Selskapet vurderer to fullføringalternativer, enten det er pin-point eller plug og perf. Det planlagte fullføringsprogrammet skal flytte 2700 tonn sand.

Brønnen 2-20-70-6W6 Middle Montney Development

Brønnen 2-20-70-6 Middle Montney skal ombores i midten av september. Selskapet vurderer to fullføringsalternativer, enten det er pin-point eller plug and perf. Ledelsen anslår at mindre enn 20 % av brønnen ble fullført under oppstartsprosessen. Brønn 2-20-70-6 produserte ca. 395 fat per dag med lettolje og 243 mcf/d med gass i løpet av de siste 24 timene av en 111-timers produksjonstest. Denne brønnen bekrefter tilstedeværelsen av og utvider vinduet for “Volatile oil” mer enn 5 km østover fra Blackbirds tidligere brønner. Denne brønnen er også viktig for fortsettelsen av en del av Blackbirds sørøstlige landblokk og er planlagt å bli sammenbundet når Eastern Gathering System er fullført.

—————————————————————————————
Kortsiktig (24-timers) Testrater(3)
Gjennomsnitt
Flyt Totalt
Montney Borerør Rågass Olje Kombinert
Brønn Intervall Trykk Produksjon Produksjon Produksjon
(kPa)(2) (mmcf/d) (fat/d) (oljeekvivalenter/d)
2-20-70-6W6(1)(4) Middels 2 499 0,24 395 436
—————————————————————————————

Merknader:
(1) Basert på kamerautførelse, anslår ledelsen at denne brønnen
produserte gjennom et begrenset antall stadier på grunn av mekaniske problemer
som oppsto i borehullet under ferdigstillelse. Ledelsen er
ikke i stand til å bestemme nøyaktig antall produksjonsfaser. Ledelsen
tror brønnen kan nå høyere produksjonshastigheter når
den er gjenopprettet. Brønn 2-20 (overflate 11-9) fløt bra etter rensing
på totalt 111 timer.
(2) Brønn 2-20 (overflate 11-9) produserte gjennom en ventil på 14,3 millimeter
ved begynnelsen av den siste 24-timers testperioden og en ventil på 25,4 millimeter
på slutten av den siste 24-timers testperioden. på slutten av
24-timers testperioden, var flyttrykket i røret på 2 205 kPa.
(3) Representerer gjennomsnittlig produksjonshastighet i brønn 2-20 (overflate 11-9)
i løpet av de siste 24 timene i 111-timers produksjonstest. Selskapet
advarer om at testresultater og innledende produksjonshastigheter ikke
nødvendigvis er indikativ for langsiktige brønn- eller reservoarresultater eller for
endelig gjenopprettelse. Faktiske resultater vil avvike fra de oppnådd
under testing eller en innledende kortsiktig produksjonsperiode, og
forskjellen kan være vesentlig.
(4) Brønn 2-20 (overflate 11-9) produserte gjennomsnittlig 1399
fat av lastvæske per dag i løpet av de siste 24 timene av den 111-timers
lange produksjonstesten.

Ressursavgrensning og opprettholdelse av landområder

Etter ferdigstillelsen av Blackbirds første utviklings- og avgrensingsprogram for 2017, vil selskapet ha totalt fem brønner i Upper Monteny og tre brønner i Middle Montney i produksjon og fem (2,75 netto) brønner bak rør. Disse brønnene spenner over fire kommuner, med brønnene 02/2-20-70-7 og 2-20-70-6 omtrent seks seksjoner fra hverandre på øst/vest-basis og brønnene 7-27-71-7 og 2 -20-70-6 omtrent åtte seksjoner fra hverandre på nord/sør-basis.

Dette boreprogrammet vil avgrense en stor del av Blackbirds sammenhengende landblokk. Se figur 1 nedenfor for en illustrasjon av disse brønnstedene og Blackbirds planlagte fremtidige Eastern Gathering System.

For å se figur 1: Blackbirds 13 brønner i Montney Wells og planlagte Eastern Gathering System, klikk på følgende link: http://media3.marketwire.com/docs/bbi0725fig1.pdf.

Utvidelse av Eastern Gathering System

Blackbird har startet oppmåling av Eastern Gathering System. Når det er ferdig, vil Eastern Gathering System knytte produksjonen fra brønn 2-20-70-6W6 (11-9 overflate) og fungere som ryggraden for å knytte til alle fremtidige utviklingsbrønner på Blackbirds østlige land sør for Wapiti. Byggingen forventes å starte etter godkjenning med et estimert budsjett på 4,4 millioner dollar. Eastern Gathering System forventes å være i drift i første halvår av 2018.

Bransjeaktivitet ved siden av Blackbirds landområder

Pipestone/Elmworth Montney-korridoren er stadig et av de mest aktivt borede områdene i Vest-Canada. I to kommuner i Blackbirds landområder, har over 80 brønner sett borestart eller fått frigitt rigg i Montney siden 1. januar 2017, som illustrert med brønnene understreket med rødt i figur 2 nedenfor.

For å se figur 2: Bransjeboreaktivitet i tilknytning til Blackbirds beholdninger, vennligst besøk følgende lenke: http://media3.marketwire.com/docs/bbi0725fig2.pdf.

Garth Braun, Blackbirds styreformann og administrerende uttalte: “Vårt avgrensings- og utviklingsprogram 2017 fortsetter å fokusere på å bygge velutviklede reserver, og øke muligheten til å produsere naturgass, olje og væsker og avgrense vinduet for “flyktig olje” for å utfylle utviklingsblokken i kondensatvinduet mot vest. Vår strategiske avgrensning av intervaller i Upper og Middle Montney over et stort geografisk område har gitt oss svært verdifull informasjon om vår ressurstilgang, og styrker vår tro på neste fase av Blackbirds vekst. Vi vil fortsette vårt avgrensningsprogram inn i en utviklingsfase på vår østlige utviklingsblokk. Gjennom denne utviklingsfasen vil vi forsøke å øke produksjonen og reservene samtidig som vi maksimerer verdien med vår infrastrukturoppbygning.”

Om Blackbird

Blackbird Energy Inc. er et innovativt olje- og gassutforsknings- og utviklingsfirma med fokus på det kondensat- og væskerike området Montney-fairway i Elmworth, nær Grande Prairie i Alberta.

Se selskapspresentasjonen vår for ytterligere informasjon: www.blackbirdenergyinc.com

Til orientering

Fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn eller opplysninger (samlet referert til her som “fremtidsrettede utsagn”). Fremtidsrettede utsagn er relatert til fremtidige resultater eller hendelser, og er basert på interne planer, intensjoner, forventninger og antagelser. Slike utsagn medfører risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater eller hendelser avviker vesentlig fra de som er angitt i utsagnene. Alle utsagn som ikke er utsagn om nåværende eller historiske fakta utgjør fremtidsrettede utsagn. Fremtidsrettede utsagn er vanligvis, men ikke alltid, betegnet av ord som “forutse”, “tror”, “forvente”, “har intensjon om”, “planlegger”, “budsjett”, “prognose”, “mål”, “estimat “, “foreslå”, “potensial”, “prosjekt”, “fortsette”, “kan”, “vil”, “burde” eller lignende ord som indikerer eller antyder fremtidige resultater eller hendelser.

Fremtidsrettede utsagn er ikke garantier for fremtidige utfall eller omstendigheter. Det kan ikke garanteres at resultatene eller begivenhetene som de fremtidsrettede utsagnene, eller planene, intensjonene, forventningene eller antagelsene de omfatter, eller som de er basert på, vil oppstå eller realiseres (eller hvis de gjør det, hvilke fordeler selskapet kan oppnå).

Fremtidsrettede utsagn i denne pressemeldingen inkluderer, men er ikke begrenset til, uttalelser vedrørende: Planlagt boring og fullføring (inkludert gjenoppretting) med hensyn til utviklings- og avgrensningsbrønnene beskrevet her, inkludert forventede startdatoer og tidsramme for ferdigstillingsprogrammer; Forventet tidspunkt for binding, flyt-testing og innledende produksjon av brønner som er boret og fullført; Antall stadier og projiserte sandvolumer som vurderes av hvert fremtidige ferdigstillingsprogram; I hvilken utstrekning aktivitetene beskrevet her vil avgrense selskapets areal; Den forventede igangsetting av Eastern Gathering System, den anslåtte kostnaden ved bygging, og den forventede tidslinjen for at det iverksettes.

De fremtidsrettede utsagnene her reflekterer Blackbirds vurdering av materialfaktorer og antagelser om blant annet råvarepriser og valutakurser; Tid og suksess for boring og ferdigstillelse (og i hvilken grad resultatene av disse oppfyller forventningene); Nøyaktigheten av geologiske og geofysiske data og tolkningen av disse; Selskapets evne til å generere intern kontantstrøm for å finansiere nåværende og fremtidige utgifter, og få tilgang til ekstern finansiering når det er nødvendig og på kommersielt akseptable vilkår; Fremtidige kapitalkrav og tilstrekkelighet for å oppnå selskapets mål; Ytelsen til både nye og eksisterende brønner; Den vellykkede anvendelsen av borings- og ferdigstillelseteknologi og prosesser; Selskapets evne til økonomisk å produsere olje og gass fra eiendommene og tidspunktet og kostnadene for å gjøre det; Forutsigbarheten av fremtidige resultater basert på tidligere og nåværende erfaringer; Rådende værforhold; Gjeldende lovgivning og forskrifter som påvirker olje- og gassindustrien (herunder royaltyregimer) Rettidig mottak av nødvendige myndighetsgodkjenninger; Tilgjengeligheten av kapital, arbeidskraft og tjenester på en rettidig og kostnadseffektiv måte; Og det generelle økonomiske, regulatoriske og politiske miljøet selskapet driver. De fremtidsrettede utsagnene gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter og er basert på forutsetninger som kan vise seg å være feil. Selv om Blackbird mener at vurderingen av faktorer og forutsetninger som er reflektert i de fremtidrettede utsagnene er rimelige ut fra dagens informasjon, kan det ikke garanteres at de vil vise seg å være riktige i fremtiden.

Selskapet mener at de fremtidsrettede utsagnene i denne pressemeldingen er rimelige basert på dagens informasjon. Fremtidsrettede utsagn bør imidlertid ikke være underlagt upassende grad av tillit, som nødvendigvis er basert på forutsetninger og er underlagt kjente og ukjente risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater eller hendelser avviker vesentlig fra de som er angitt eller antydet i fremtidsrettet uttalelser. Mange av disse, mye av risikoen og usikkerheten, er utenfor selskapets kontroll. Slike risikoer og usikkerheter omfatter blant annet: (1) nedgang i generelle økonomiske og forretningsmessige forhold i Nord-Amerika og internasjonalt; (2) den iboende usikkerheten og spekulativ natur knyttet til olje- og gassutforskning, utvikling, utnyttelse og produksjon, herunder boring, fullførelse og behandling av risiko og potensielle forsinkelser, kostnadsoverskridelser og tap av produksjon eller reserveringer som oppstår derfra; (3) ugunstige endringer i prisen på og etterspørselen etter olje og gass og effekten dette har på økonomien ved utvinning og produksjon av olje og gass; (4) et hvilket som helst antall hendelser eller årsaker som kan forsinke eller opphøre leting og utvikling av selskapets eiendommer eller øke kostnadene derav, for eksempel miljøforpliktelser, ugunstige vær, mekaniske feil, helsemessige hensyn, arbeidsproblemer og endringer i lover eller statlig regulering (inkludert med hensyn til royalties and skatt); (5) konkurranse om arbeid, tjenester, utstyr og materialer som er nødvendig for å fremme selskapets olje- og gassvirksomhet; (6) risikoen for at selskapet ikke utfører programmet eller endrer sine planer; (7) manglende evne til å beholde nøkkelansatte eller sikre nødvendige tjenester i tide og på akseptable vilkår (8) manglende evne til å finansiere drift og vekst enten gjennom intern kontantstrøm eller rettidig tilgang til ekstern kapital på akseptable vilkår Og (9) andre faktorer utover selskapets kontroll.

Skulle noen av disse risikoene eller usikkerhetene oppstå, eller hvis noen av selskapets antagelser viser seg feil, kan faktiske resultater eller hendelser variere i vesentlige grad fra de som forventes i de fremtidsrettede utsagnene. Alle interessenter advares om at forutgående liste over risiko, usikkerhet og andre faktorer ikke er uttømmende. Alle interessenter bør også vurdere risikofaktorene som er beskrevet i dokumentene som innleveres av selskapet fra tid til annen til verdipapirregulerende myndigheter i Canada, inkludert dets nyeste årlige informasjonsskjema og årlig og midlertidige betraktninger og analyse fra ledelsen. Eksemplarer foreligger elektronisk på SEDAR: www.sedar.com. Uforutsigbare eller ukjente faktorer som ikke er nevnt, kan også ha vesentlige bivirkninger på fremtidsrettede uttalelser. Virkningen av en faktor på et gitt fremtidsrettet utsagn kan ikke fastslås med sikkerhet, da forholdene er gjensidig avhengige, og selskapets handlingsmåte vil avhenge av vurderingen i forhold til all informasjon som er tilgjengelig.

Alle fremtidsrettede utsagn i denne pressemeldingen er uttrykkelig kvalifisert i sin helhet av disse advarslene. Med unntak av lovens krav, påtar selskapet seg ingen forpliktelse til å oppdatere fremtidsrettede utsagn dersom eventuelle forhold eller ledelsens syn endrer seg.

Oljeekvivalenter

Denne pressemeldingen inkluderer referanse til produksjonsinformasjon som presenteres på basis av oljeekvivalenter (“BOE”), med naturgassvolumer konvertert i forholdet seks tusen kubikkfot til et fat olje. Oljeekvivalenter kan være misvisende, særlig ved isolert bruk. Et konverteringsforhold for oljeekvivalenter på seks mcf (seks tusen kubikkfot) til en bbl (et fat) er basert på en konverteringsmetode for energiekvivalens som hovedsakelig gjelder ved brennertoppen og representerer ikke en verdiekvivalens ved brønnhodet eller anleggsporten. Selv om konverteringsforholdet 6:1 er en akseptert bransjestandard i olje- og gassindustrien, reflekterer den ikke pris- eller markedsverdiforskjeller mellom produkttyper. Basert på nåværende råvarepriser, er verdiforholdet mellom naturgass og olje betydelig forskjellig fra forholdet 6:1 basert på energiekvivalens. Følgelig kan et konverteringsforhold på 6:1 være misvisende som en indikasjon på verdi.

TSX VENTURE EXCHANGE INC. HAR VERKEN GODKJENT ELLER AVVIST INNHOLDET I DENNE PRESSEMELDINGEN. Verken TSX Venture Exchange eller tilhørende reguleringstjenesteyter (slik dette begrepet er definert i retningslinjene til TSX Venture Exchange) har ansvar for omfanget eller nøyaktigheten i denne pressemeldingen.

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.